Условия за ползване

Общи условия

Настоящите Общи условия по смисъла на Закона за защита на потребителите са предназначени за регулиране на отношенията между Танцова формация "КАЛИНА", наричана по-долу за краткост ТФ КАЛИНА ("Собственикът на сайта", "Сайт", "Ние", "Наш", "Нас") от една страна, и от друга – посетителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ ("Вие", "Ваш", "Вас"), на уебсайта www.formaciakalina.com, наричан по-долу САЙТ. Те влизат в сила автоматично при всяко посещение на която и да е част на сайта от страна на Потребителите.

Бисквитки

Този сайт използва бисквитки (cookies) - малки файлове, които се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. Това е общоприета практика в Интернет, за да се предостави възможно най-добрата интерактивност на сайта спрямо дадения потребител. Бисквитките се използват например за съхранение на потребителските настройки, за запазване на информация относно продукти в количката при онлайн пазаруване или предоставяне на данни на приложения като Google Analytics за проследяване на трафика.

Във всички случаи, ако използването на бисквитки Ви притеснява, можете да забраните на браузъра си да ги обработва. Имайте предвид обаче, че блокирането на бисквитки в браузъра може да доведе до проблеми при използването на сайта.

Повече за това какво представляват бисквитките, как се използват и как да ги блокирате в конкретен браузър, можете да научите тук:

Авторски права

Всички права запазени - нито едно изображение от този сайт не може да се копира или използва по какъвто и да било начин без изричното разрешение на Танцова формация "КАЛИНА". Ако използвате някоя част от съдържанието на сайта или изображенията в него, то Вие нарушавате тези авторски права и употребата се счита за незаконна.

За да получите разрешение за използването на някое от нашите изображения (снимки) или знаете, че някой друг ги използва незаконно, моля, свържете се с нас на имейл адрес: kalina_tf@abv.bg като ни предоставите възможно най-пълна информация за случая.

Лични данни

ТФ КАЛИНА предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни. Собственикът на сайта приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: Политика за личните данни.

Тези мерки се отнасят за личните данни, които ние събираме, използваме и обработваме, което включва Вашето име, имейл адрес, телефон, IP адрес, информация за акунта Ви и друга такава, която Ви идентифицира или може да се използва, за да Ви идентифицира като наш Потребител. Във всеки момент, Собственикът на сайта има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените обстоятелства и лични данни.

Сайтът обработва информация за това коя част от него се посещава от Потребителите, което ни помага да подобрим качеството на интерактивността. Допълнителна информация (например тип на домейна, версия на браузъра или Интернет доставчик) може също да се обработи, за да се анализира общата употреба, което да доведе до подобрения в сайта.

Ако попълните контактната ни форма, може се наложи използваме Вашето име, имейл адрес или друга информация, която сте предоставили в текстовата част на съобщението. Обработваме тези лични данни с цел да отговорим на Вашето запитване, тъй като това е необходимо за адекватната комуникация с нашите Потребители.

В момента сайтът не предоставя възможност за регистриране на потребители и създаване на потребителски акаунти и следователно не съхранява такъв тип лични данни. Ако се абонирате за имейл кореспонденция чрез нашия сайт, се съгласявате да предоставите Вашия имейл адрес и да получавате информация от нас, рекламни съобщения и информация за промоции чрез имейл, sms и по всякакъв електронен път. Ако желаете да се отпишете, моля, свържете се с нас на имейл адрес: kalina_tf@abv.bg.

Лични данни, събирани чрез страниците ни в социалните мрежи:
Тези условия за защита на личните данни не покриват практиката за поверителност на социалните мрежи, на които ТФ КАЛИНА има страници. Моля, прегледайте условията за ползване на сайта на дадената социална мрежа в случай, че имате въпроси относно техните методи за защита на личните Ви данни.

Изменения в Общите условия

Информацията, предоставяна на Потребителя в тези Условия за ползване, е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на ТФ КАЛИНА.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Собственика на сайта, за което последният не е длъжен да уведоми всички Потребители на сайта, освен в случаите когато те имат регистрация.

ТФ КАЛИНА и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителя, ако Потребителят не заяви изрично на имейл адрес: kalina_tf@abv.bg, че ги отхвърля, с което всички налични лични данни на съответния Потребител ще бъдат изтрити и е достатъчно да не посещава сайта на ТФ КАЛИНА. Ако след това Потребителят отново посети която и да е част от сайта, то тогава автоматично се счита, че Потребителят се съгласява наново с актуалните към този момент Общи условия за ползване.

Потребителят се съгласява, че всички изявления на Собственика на сайта във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на имейл адреса, посочен от Потребителя при регистрацията, ако такава стане възможна в бъдеще. Потребителят се съгласява, че изпратените електронни писма не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

ТФ КАЛИНА публикува тези Общи условия на адрес: Условия за ползване, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на сайта www.formaciakalina.com.