"Хоро се вие, извива" 2007

I Национален фестивал "Хоро се вие, извива", зала "Триадица"
ТФ КАЛИНА изпълнява Стамболовска ръченица и Петрунино хоро

22 Април 2007г.
гр. София

Гледай на видео

Всички албуми