Петрунино хоро, Йове, Охридско хоро, Талашманлийско хоро, Арканул и Малишевско хоро

"Цветница в Ловеч"

Съвместна изява с приятелите ни от Танцова група "Български огън"
с ръководител Елена Бачева

28
Април 2013

гр. Ловеч

15 участника

Петрунино хоро

Йове

Охридско хоро

Талашманлийско хоро заедно с Танцова група "Български огън"

Всички изяви