Съвместна изява с приятелите ни от Танцова група "Български огън"

"Цветница в Ловеч"

Петрунино хоро, Йове, Охридско хоро
Талашманлийско хоро, Арканул и Малишевско хоро заедно с Танцова група "Български огън" с ръководител Елена Бачева

28
Април 2013

гр. Ловеч

15 участника

Всички изяви