Добруджанска ръченица и Четворно хоро

VII Национален фестивал "Хоро се вие, извива"

Спортна зала "Христо Ботев"

30
март 2013

гр. София

19 участника

Всички изяви