Четворно хоро и Плетенка

II Национален фестивал "Хоро се вие, извива"

зала "Триадица"

22
Март 2008

гр. София

11 участника

Всички изяви