Четворно хоро и Плетенка

II Национален фестивал "Хоро се вие, извива"

Зала "Триадица"

22
март 2008

гр. София

11 участника
Разгледай снимките

Всички изяви