Стамболовска ръченица и Петрунино хоро

I Национален фестивал "Хоро се вие, извива"

зала "Триадица"

22
Април 2007

гр. София

12 участника

Всички изяви