Петрунино хоро, Бера, Развръщана, Четворно хоро, Трите пъти и Пазарджишка копаница

VI Международен фолклорен фестивал "Разиграно оро"

30/06/2012г. - 04/07/2012г.
ТФ "КАЛИНА" в Охрид

30
юни 2012

гр. Охрид, Македония

31 участника
Разгледай снимките

Всички изяви