Четворно хоро, Копче и Охридско хоро

III Танцово-кулинарен фестивал Хороводци и Хоротропци на гости на "Пъстра трапеза"

Борисова градина, лятна сцена

15
Юни 2013

гр. София

25 участника

Четворно хоро

Копче

Охридско хоро

Разгледай снимките

Всички изяви