Четворно хоро, Копче и Охридско хоро

III Танцово-кулинарен фестивал Хороводци и Хоротропци на гости на "Пъстра трапеза"

Борисова градина

15
Юни 2013

гр. София

25 участника

Всички изяви