Четворно хоро, Копче и Охридско хоро

III Танцово-кулинарен фестивал Хороводци и Хоротропци на гости на "Пъстра трапеза"

Борисова градина, лятна сцена

15
юни 2013

гр. София

25 участника
Разгледай снимките

Всички изяви