Тракийски блок и Шопски блок

I Танцово-кулинарен фестивал Хороводци и Хоротропци на гости на "Пъстра трапеза"

Тракийски блок - Главинишка копаница, Тракийска ръченица и Трите пъти.
Шопски блок - Развръщана, Шопско хоро, Петрунино хоро, Вакарелско хоро и Йове.
Борисова градина, лятна сцена

25
юни 2011

гр. София

26 участника

Всички изяви