Петрунино хоро и Старо Брезнишко хоро

I Фестивал на клубовете за народни танци "От Трън по-убаво нема"

15
октомври 2011

гр. Трън

20 участника
Разгледай снимките

Всички изяви