Петрунино хоро и Старо Брезнишко хоро

I Фестивал на клубовете за народни танци "От Трън по-убаво нема"

15
Октомври 2011

гр. Трън

20 участника

Разгледай снимките

Всички изяви