Малчуганите на "КАЛИНА" - Тържество 2014

Тържество за края на учебната 2013/2014г.

Сворнато хоро, Дунавско хоро, Шопско хоро, Опас, Малишевско хоро и Ръченица

19
Май 2014

гр. София

11 участника

Всички изяви