Малчуганите на "КАЛИНА" - Тържество 2013

Тържество за края на учебната 2012/2013г.

Малишевско хоро, Пайдушко хоро, Дайчово хоро, Ръка, Ръченица и Право Тракийско хоро

29
Май 2013

гр. София

18 участника

Малишевско хоро, Пайдушко хоро, Дайчово хоро, Ръка и Ръченица

Право Тракийско хоро

Всички изяви